Choď na obsah Choď na menu
 


Charakteristika materskej školy ( MŠ)

Zriaďovateľ: Obec Jakubovany

Riaditeľka MŠ : Danica Flórová

Prevádzka MŠ : 6,30 - 16,10 hod.

Adresa : Materská škola Jakubovany 20, 032 04 Liptovský Ondrej

Číslo telefónu : 044/ 5595 326

Kontakt: msjakubovany@gmail.com

Dvojtriednu MŠ navštevujú deti z obcí Jakubovany, Liptovský Ondrej, Konská, Jamník a Beňadiková.

MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov poskytuje aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

MŠ od 1.9.2003 plní celoslovenský projekt Školy podporujúcej zdravie a regionálny projekt Zdravie pre deti - deti pre zdravie, zameraný na primárnu prevenciu drogových závislostí. Krúžková činnosť: anglický jazyk, náboženská výchova

 

 

 

 

sam_1272.jpg