Choď na obsah Choď na menu
 


ZAMESTNANCI MŠ:

 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ vykonávajú štyri učiteľky materskej školy, ktoré spĺňajú osobitné kvalifikačné požiadavky a predpoklady.

Danica Flórová - riaditeľka MŠ, učiteľka II.triedy

Bc. Katarína Kucháriková Smitková - učiteľka II. triedy

Bc. Zuzana Danková - učiteľka I. triedy

Prevádzkoví zamestnanci :

Eva Sedliaková - riaditeľka školskej jedálne

Jana Jančušková - školníčka a kurič

Antónia Marková - hlavná kuchárka

 

 

 

INFORMÁCIE:

 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,   pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a taktiež dá vyhlásiť miestnym rozhlasom v jednotlivých obciach, spravidla od 1. do 31. mája. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v MŠ a predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa spolu s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v MŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa podľa záväzného pokynu zriaďovateľa je 1,45 € za celodennú stravu. Réžia 0,10 €.

Bližšie informácie o prevádzke a vnútornom režime MŠ sú rozpracované v školskom poriadku MŠ.

 

OBSAHOVÉ CELKY:

 

mesiac           obsahové celky                                     témy

 

September     Naša škola  

                                         Ja a moji kamaráti           

                                          Moja MŠ

                                          Okolie MŠ

                                          Bezpečne do MŠ

                                          Kto sa o nás stará v MŠ

Október                  Jeseň       

                                          Čaro a krásy jesene

                                          Ovocie a zelenina

                                          Stromy a kríky

                                          Úcta k starším

November             Ľudia a ich práca                                                                              Jesenné práce 

                                           Neživá príroda

                                           Čím budem

                                           Časti dňa

December              Zima          

                                            Zima a zimné športy

                                            Zvieratká a vtáčky v zime

                                            Vianoce

Január                    Dedina, národné povedomie  

                                             Môj domov

                                             Ako sa žilo kedysi

                                             Slovensko-moja vlasť

                                             Európa a ostatné svetadiely

Február                   Doprava       

                                              Bezpečne na ceste,                                                                            značky,semafor

                                              Dopravné prostriedky

                                              Karneval

                                              Záchranári

Marec                      Literatúra     

                                               Kniha-náš kamarát

                                               Rozprávky a básničky

                                               Umelecko-náučná literatúra

                                               Komunikačné médiá

                                               Divadlo

Apríl                       Jar                 

                                              Prebúdzanie prírody

                                              Veľká noc

                                              Jarné kvety

                                              Zvieratá a ich mláďatá

Máj                        Rodina             

                                              Moja rodina

                                              Starostlivosť o bábätko

                                              Detská izba

                                              Deň rodiny

Jún                       Leto               

                                               MDD

                                               Práva dieťaťa

                                               Leto a letné športy

                                               Tešíme sa na prázdniny

                                               Rozlúčka s MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.